Κωδικός Διαγωνισμού Ημερομηνία Έναρξης Περιγραφή Διαγωνισμού Ημ/νία Κλήρωσης Ημ/νία Κλήρωσης Pratiria Περισσότερες Πληροφορίες